Rozwiązanie Sudoku

4 7 3 1 9 5 2 6 8
8 5 6 3 4 2 7 9 1
9 2 1 6 8 7 5 3 4
3 4 7 5 2 6 1 8 9
5 8 2 9 1 4 6 7 3
6 1 9 8 7 3 4 5 2
2 3 4 7 6 9 8 1 5
1 6 5 2 3 8 9 4 7
7 9 8 4 5 1 3 2 6

Wątpliwości w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń
społecznych?

Skontaktuj się z nami!.
formularz kontaktowy

webdesign berlin: unternehmenshomepage.de