Koszty

Chcemy, by nasi klienci byli zadowoleni. Dlatego jest dla nas ważne, by Państwo od początku wiedzieli ile kosztują nasze usługi. Co do zasady wynagrodzenie adwokata (Rechtsanwalt) oblicza się w oparciu o wartość przedmiotu sporu według ustawowych tabel , zawartych w Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

W postępowaniu sądowym wysokość wynagrodzenia nie może być niższa, niż ustalona według tebli ustawowej. Natomiast w postępowaniu pozasądowym istnieje możliwość odstępstw od obliczeń według tabeli ustwowej, jednakże tylko w celu poprawienia przejrzystości i prostoty kosztów klientowi.

Kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem stworzyliśmy system porad, odpowiednich dla różnego rodzaju klientów.

Pierwsza (jednorazowa) porada dla klientów prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej, koszt 79,00 EUR

W sytuacji, gdy mają Państwo problem prawny i zupełnie nie wiedzą, co z nim zrobić, proponujemy Państwu jednorazową poradę prawną, która trwa ok. 20 do max. 30 minut. Koszt porady wynosi 79,00 EUR. W osobistej rozmowie adwokat (Rechtsanwalt) wskazuje klientowi wszelkie możliwości prawne, szanse wygrania, jak również ryzyko związane ze sprawą.

Wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć w sprawie i przedstawia jakie koszty bedzie musiał ponieść klient, jeżeli zdecyduje się powierzyć nam sprawę. Po rozmowie decydują Państwo sami , czy chcą udzielić nam pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, czy też chcą Państwo zająć się sprawą sami. W sytuacji, gdy sprawa zostaje nam przekazana, koszt pierwszej porady prawnej zostaje zaliczony na poczet przyszłych kosztów sprawy.

Umów termin pierwszej porady

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

W przypadku gdy posiadają Państwo polisę ubezpieczenia ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung), ubezpieczenie co do zasady ponosi koszty sądowe jak również porady prawnej i zastępstwa procesowego. By Państwa odciążyć chętnie przejmujemy korespondencję i rozliczenie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zwracamy jednak uwagę, że nie wszystkie rodzaje spraw są objęte ubezpieczeniem ochrony prawnej.

Na przykład większość ubezpieczeń w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych pokrywa koszty dopiero od momentu sporządzenia i złożenia pozwu do sądu a nie przejmuje kosztów złożenia sprzeciwu (Widerspruchsverfahren).W celu sprawdzenia czy sprawa Państwa objęta jest ubezpieczeniem, mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela o wystawienie pisemnego potwierdzenia przejęcia kosztów sprawy (schriftliche Deckungszusage).

Chętnie pomożemy Państwu, wystarczy, że dostarczycie nam swoją polisę ubezpieczeniową, koniecznie z pełnymi warunkami umowy (die Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen Ihrer Versicherung (ARB)). Większość ubezpieczycieli udziela również informacji drogą telefoniczną. W tym przypadku prosimy o zanotowanie numeru, który ubezpieczenie nada Państwa sprawie (Schadennummer, Vorgangsnummer).

Stawka godzinowa, honorarium zryczałtowane

W przypadku pojedynczych zleceń, kompleksowej obsługi prawnej czy sporządzania umów proponujemy Państwu usługi, których podstawą jest stawka godzinowa lub honorarium zryczałtowane. Ich koszt zależy od rodzaju, wielkości i trudności zlecenia, jak również od stopnia przejmowanej przez nas odpowiedzialności. Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę. Przy zleceniach średniej trudności i średniego ryzyka stosowana przez nas stawka godzinowa wynosi 180 EUR netto
+19 % VAT = 214,20 EUR brutto.

Wskazówka dla osób otrzymujących pomoc socjalną lub mających minimalne dochody

Osoby osiągające minimalne dochody lub otrzymujące pomoc socjalną mogą starać się o przyznanie państwowej pomocy prawnej (Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe).

Beratungshilfe

W pozasądowych sporach prawnych osobom nieposiadającym wystarczających środków finansowych, tj. osiągającym minimalne dochody oraz osobom, które korzystają z opieki socjalnej, przysługuje częściowo finansowana przez państwo porada prawna (Koszt dla klienta 10,00 EURO resztę pokrywa państwo).

By taką poradę prawną otrzymać należy jeszcze przed ustaleniem terminu u adwokata udać sie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu rejonowego – Amtsgericht. Tam należy przedstawic dokumenty potwierdzające brak wystarczających środków finansowych oraz uzasadniające potrzebę porady prawnej, mianowicie:

  • Dokumenty dotyczące uzyskiwanych dochodów: orzeczenie o przysługującej pomocy socjalnej – Sozialhilfebescheid, zasiłek dla bezrobotnych ALG-II-Bescheid (HartzIV- Bescheid), renta – Rentenbescheid;
  • Umowę najmu mieszkania - Mietvertrag;
  • Kompletne wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy.

Jednocześnie należ przedstawić dlaczego potrzebuje się porady prawnej (najlepiej pokazać pełną korespondencję dotyczącą sprawy i krótko opowiedzieć czego chce się dochodzić lub czemu chce się zapobiec). Czasem w sądzie trzeba przedstawić posiadane polisy ubezpieczeniowe.

Dla dzielnic Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg i Hohenschönhausen odpowiedni sąd, do którego należy się udać, to:

Amtsgericht Lichtenberg
Rodeliusplatz 1, 10365 Berlin
Telefon: 90256-118
Dojazd komunikacją miejską (BVG)

Godziny urzędowania:

Pon., Wt. od 08:30 do 15:00
Czw. od 08:30 do 15:00
(później tylko uprzednio umówione terminy)
Śr., Pt. od 08:30 do 13:00

Dojazd:
U-Bahn linia U 5 przystanek Magdalenenstraße.

Otrzymany w sądzie formularz należy przekazać adwokatowi i uiścić opłatę w wysokości 10 EURO w celu uzyskania porady prawnej.

Wskazówka 1: Jeżeli są Państwo uprawnieni do otrzymania państowej porady prawnej, prosimy, (zanim ustalą Państwo termin u nas w kancelarii!), o załatwienie Berechtigungsschein w sądzie, Tylko w tym przypadku będą Państwo pewni, że nie zostaną obarczeni pełnym kosztem porady prawnej (minimum 59,50 EURO w zależności od rodzaju sprawy, zamiast w/w 10 EURO przy państwowej poradzie prawnej).

Wskazówka 2: Na podstawie doświadczeń naszych klientów uprzedzamy, że sąd często odmawia wydania Berechtigungsschein twierdząc, iż w sprawie należy tylko złożyć odwołanie - Widerspruch a nie potrzeba angażować adwokata. Nie powinien co prawda tego robić, ale często stosuje taką praktykę. W takim przypadku nalezy się powołać na wyrok Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego – Bundesverfassungsgericht z dnia 11.05.2009 r. AZ: 1 BvR 1517/08, który zapewnia państwową poradę prawną również dla odwołań w sprawach przeciwko Jobcenter (ALG-II, Hartz IV).

Jeżli sąd mimo tego argumentu odmówi wydania Berechtigungsschein, zachęcamy do zastosowania przygotowanego przez nas tekstu odwołania Widerspruch, zaś z odpowiedzią na to odwołanie można starać się o ponowne wydanie Berechtigungsschein dla państowej porady prawnej. Z naszych doświadczeń wynika, że sąd za drugim razem w/w Berechtigungsschein wydaje.

Schließen

Prozesskostenhilfe

W postępowaniu sądowym istnieje możliwość starania się o przejęcie kosztów przez państwo. Poza dowodem, że klient nie jest w stanie sam tych kosztów zapłacić muszą istnieć szanse na przynajmniej częściowe wygranie sprawy. O przyznaniu Prozesskostenhilfe decyduje sąd, do którego został wniesiony pozew.

W sprawach o wypowiedzenie umowy o prace (zwolnienia) często przyznawane jest przejęcie kosztów przez państwo. Poniżej znajdą Państwo formularz, który należy przynieść wypełniony z dołączonymi dokumentami na termin porady prawnej lub samemu złożyć w sądzie.

Schließen

Wątpliwości w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń
społecznych?

Skontaktuj się z nami!.
formularz kontaktowy

webdesign berlin: unternehmenshomepage.de